Polityka Prywatności


 • Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe Nabywcy są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym „sorbud.pl".
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w szczególności w celu wykonania zamówienia, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Przysługuję Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@sorbud.pl.
 3. W celu realizacji zamówienia sklep internetowy sorbud.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firma kurierska UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3 oraz operator systemu płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 4. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, tj. SORPLEX Sebastian Ornaf, 95-200 Pabianice, ul. Kresowa 11/15.
 5. Przekazanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub finalizacji umowy zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.
 6. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

 

 • Polityka Cookies

  Witryna www.sorbud.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji.

 

 • Informacja handlowa
 1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy „sorbud.pl", zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 

 • Login i hasło

  Login i hasło do sklepu internetowego sorbud.pl otrzymują klienci prowadzący działalność gospodarczą oraz klienci indywidualni po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu go przez pracownika sklepu. Po zalogowaniu na stronie sklepu, w zakładce "Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła. W wypadku zapomnienia hasła można je odzyskać poprzez podanie swojego numeru klienta oraz adresu e-mail w panelu "Przypomnienie hasła". Jeśli dane te będą poprawne, klient otrzymuje drogą mailową nowe hasło do logowania.

   
 • RODO

  Drodzy Klienci,
  przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

  Sorplex Sebastian Ornaf jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Sorplex Sebastian Ornaf, ul. Kresowa 11/15, 95-200 Pabianice, NIP: 7311656172,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w sklepie, realizacji zamówienia i wysyłki zakupionego towaru oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:
  1. prowadzenie badań statystycznych,
  2. rozpatrywanie reklamacji,
  3. dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 3. podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  1. wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym - w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, np. firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy których to podmiotów realizowana jest dostawa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
 5. przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia.
 9. Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: kontakt@sorbud.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres firmy.